Inspeccions d’infraestructures amb DRONS

 

Sector del gas, acer, químic, renovables, rehabilitació i grans infraestructures.

CPI integrated services comercialitza serveis d’inspecció d’infraestructures mitjançant DRONS basada en la tecnologia IRIS, desenvolupada pel nostre departament de R+D+i.

Oferim projectes d’inspecció a mida, l’empresa està present en tota la cadena de valor ja que dissenyem, fabriquem, operem amb el DRON i presentem una memòria de l’estat dels actius inspeccionats. Som operadors autoritzats per AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria).

 

L’equip IRIS integra el hardware i software específics amb la capacitat d’inspeccionar qualsevol superfície constructiva a la recerca de falles, esquerdes o anomalies en localitzacions de difícil accés. D’aquesta manera podem quantificar la seva importància i dimensions reals, permetent un estalvi en el cost d’inspecció i un menor risc en la seguretat dels treballadors. IRIS detecta, mesura, geoposiciona la patologia i la registra a la base de dades.

 

L’RPA-DRONE es posiciona a una distància de seguretat enfront de la superfície a inspeccionar, de forma automàtica, el sistema impedeix que es superi aquesta distància que prèviament ha estat programada. Després d’inspeccionar la zona d’interès, el software tracta la informació i presenta la superfície a través d’una interfície que ens permet processar la imatge per obtenir les mesures reals amb gran precisió. El sistema compara imatges preses en els diferents vols sobre un mateix punt d’interès (esquerdes, despreniments, fissures o humitats) per mesurar l’evolució del mateix.