R+D+i

 

Enginyeria, construcció i explotació de DRONS amb tecnologia pròpia.

R+D+i|CPI Integrated
Iris

CPI INTEGRATED SERVICES ha resultat beneficiària d’una subvenció per part de ACCIÓ (Agència per a la competitivitat de l’empresa) per al desenvolupament d’un projecte d’I+D. Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya des de 2014 fins a 2020.

El projecte consisteix en la incorporació d’un sistema embegut (IA) en un aeronavegador per a la detecció de patologies en superfícies constructives com ara edificis i grans complexos de manera automàtica.

 

IRIS, un dron desenvolupat per a la inspecció de façanes d’edificis.

Desenvolupament i fabricació d’un multi-rotor dotat de visió artificial per a la realització d’inspeccions en façanes i instal·lacions de manera semiautomàtica amb àmplia cobertura respecte als mitjans tradicionals, accelerant l’anàlisi i reduint el risc per al personal i l’impacte mediambiental.

L’objecte de l’eina és reconèixer les característiques constructives, estat i problemes que puguin afectar les instal·lacions i edificis, ajudant als tècnics i professionals competents en la identificació i seguiment de patologies per al seu posterior diagnòstic.

L’aplicació d’aquestes tecnologies ens permet oferir una alternativa de millora, minimitzant els riscos de manera significativa i augmentant la rapidesa en la realització dels treballs d’inspecció.