Gestió

energètica

Ajudem als nostres clients a optimitzar els seus consums a través de projectes de millora i gestió energètica eficient dels edificis.

CPI INTEGRATED SERVICES ofereix serveis energètics integrals que inclouen l’estudi, el disseny, la construcció de mesures, l’explotació i el manteniment amb l’objectiu d’optimitzar l’eficiència energètica.

La nostra empresa analitza l’edifici, les seves instal·lacions i la mescla energètica, i elabora una AE (Auditoria Energètica) amb l’objectiu de conèixer els possibles camps d’actuació i millora en el consum de recursos.

 

Realitzem les obres de millora i financem en part la renovació completa o parcial de les instal·lacions.

Al servei de manteniment integral se li aplicarà tota la operativa i els procediments necessaris per al control energètic dels sistemes, incloent-hi actuacions de conducció, preventius i predictius.

 

Disposem de personal certificat com a gestors energètics, així com termògrafs certificats amb el nivell II per ITC.

Comercialitzem serveis de consultoria energètica, Implementem mesures i apliquem els protocols IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) de verificació dels resultats.