Serveis globals de manteniment tècnic

SERVEIS BÀSICS | POSSIBLES SERVEIS AFEGITS
Les operacions consten d’actuacions de manteniment preventiu, normatiu i correctiu. L’objectiu és optimitzar la disponibilitat i l’estat de conservació de tots els elements que formen l’immoble, a més de complir la normativa vigent.
El manteniment integral d’edificis inclou actuacions a les instal·lacions i als elements constructius dels mateixos.

 

  • Generació i distribució de fred i calor.
  • Distribució d’aigua i generació ACS (Aigua Calenta Sanitària).
  • Instal·lació elèctrica de baixa i mitjana tensió.
  • Instal·lació de sistema contra incendis.
  • Instal·lacions de gas.
  • Sistema de control centralitzat.
  • Sistema d’intrusió i circuit tancat de televisió .
  • Conservació d’elements constructius.
  • Manteniment mecànic i serralleria.

Serveis presencials o assistències programades

El personal pot treballar a jornada completa en el centre o desplaçar-se puntualment, segons les necessitats.

Gestió informatitzada del manteniment (GMAO)

Gestió a través de les eines informàtiques GMAO (Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador), base de dades, inventari, programació, històrics, control de despeses.

Gestió energètica

Gestió energètica dels edificis: integral o de seguiment.

Gestió integral de compres i gestió de magatzem

Gestió de compres de materials, recepció, emmagatzematge i control d’estoc. Recanvis i materials per a ús propi del client o per al manteniment.

Gestió d’avisos a través d’Internet Serveis 24 h / 365 dies l’any

Assistència en cas d’avisos les 24 hores, els 365 dies de l’any, a través de línia telefònica o la pàgina web de notificació d’incidències.

Garantia total

Contractes tancats “tot inclòs” amb garantia total d’equips i de peces o facturació independent de serveis i recanvis.

Operació i conducció

Ajuda a l’explotació, intervencions de conducció diàries (lectura de comptadors, programació de climatització o enllumenat).

Contractes per objectius

Contractes win/win per nivell de serveis i objectius o contractes tancats anuals.