Serveis

Presentació

Solucions flexibles i eficients

CPI integrated services ofereix als seus clients, com a principal activitat, serveis globals de manteniment d’edificis i instal·lacions en diverses modalitats segons definició i abast.

CPI INTEGRATED SERVICES ofrece a sus clientes, como principal actividad, servicios globales de mantenimiento de edificios e instalaciones en varias modalidades según definición y alcance.|CPI Integrated
CPI INTEGRATED SERVICES ofrece a sus clientes, como principal actividad, servicios globales de mantenimiento de edificios e instalaciones en varias modalidades según definición y alcance.|CPI Integrated

R+D+I

Construcció i explotació de DRONS amb tecnologia pròpia

CPI integrated services, està introduint en el sector nous serveis resultat de la seva forta aposta per la innovació i desenvolupament de noves tecnologies, amb aplicacions específiques per a la construcció, el manteniment d’edificis, obra civil i instal·lacions industrials.

CPI INTEGRATED SERVICES ofrece a sus clientes, como principal actividad, servicios globales de mantenimiento de edificios e instalaciones en varias modalidades según definición y alcance.|CPI Integrated